Instruktion Case:

I den här kursen kommer du att få möjlighet att praktisera din teoretiska kunskap inom förändringsarbete utifrån ett antal verklighetsbaserade case.

Börja med att läsa igenom texten till Caset. Därefter rekommenderar vi dig att fundera, reflektera och svara på de frågeställningar som kommer efter texten. Efter det tittar du på avsnittet Saker vi hoppas att du funderat och reflekterat över i dina svar för support i om du har tänkt rätt.