Övning – Lätt eller svårt med förändring


Vi gör en övning

  • Tänk på en eller flera förändringar du har varit med om eller är mitt i.
  • Uppfattar du förändringarna som lätta/svåra?
  • Reflektera kring vad i förändringen som gör att du känner så?