Struktur

Framgångsfaktorer för förändring – Struktur

Detta kapitlet går igenom de sista av våra tre framgångsfaktorer nämligen struktur.