Videolektion – Introduktion till förändring

Kursledare: Johan Victor


Hej och välkommen till din första lektion här på Way of change. Du kommer i denna del få grundläggande förståelse för vad en förändring faktiskt är och hur vi kan se på en förändring för att  faktiskt lyckas med den.

Videon är en introduktion som översiktligt kommer beskriva några av de aspekter vi kommer ta upp i de framtida utbildningsdelarna.

I lektionen kommer vi ta upp följande ämnen:

  • Vad är förändring?
  • Hur påverkas vi av vår föränderliga omvärld?
  • Förändring som normaltillstånd
  • Vikten av att utveckla förändringsförmåga för individer och företag

Mål:

  • Förstå definitionen av förändring
  • Förstå vår föränderliga omvärld
  • Förstå vad som menas med förändring som normaltillstånd
  • Förstå vikten av att utveckla förändringsförmåga hos invivider och företag