Är Change Management framtidens organisationsmodell?

Ibland har man turen att träffa människor som får en att lyfta blicken och se saker från nya perspektiv. Idag delar vi Fredrik Waltillas inspirerande tankar om framtidens organisationsmodeller.

Är vi på väg att gå från klassiska projektorienterade organisationer till någonting annat? Kan Change Management innehålla nycklarna för våra framtida organisationsutmaningar?

Change Management eller snarare förändringsledning är ett område som intresserar mig mycket. Jag vill inte påstå att jag är en expert i området, men jag har snappat upp lite. Inom förändringsledning har man förstått något, nämligen vad som krävs för att framgångsrikt genomföra en förändring. Kärnan i förändringsledning handlar till stor del om att förstå och respektera vad som händer inom oss när vi går igenom en förändring samt skapa förutsättningar för vad som behövs för att vi ska acceptera förändringen.

Varför varför varför…
Grunden i att förstå och acceptera en förändring är att förstå syftet med förändringen. Rädslan av att eventuellt förlora något till följd av en förändring är i regel dubbelt så stor som den eventuella vinsten en förändring för med sig. En förändringsledare eller initiativtagare måste därför lägga väldigt stor vikt i att själva förstå och ständigt kommunicera syftet med förändringen till de som berörs.

Vi är bara människor
Att människor är olika är knappast någon nyhet. Att vi reagerar olika, känner oss hotade av olika saker och behöver olika lång tid på oss för att acceptera förändringar är därför inte konstigt. Det som är gemensamt för oss är att vi går igenom liknande faser när vi står inför en förändring. Vetskapen om detta ger en förståelse om vad som händer i oss när vi förändras. Framgångsrika förändringsarbeten leds med detta i åtanke.

Följa en struktur
Struktur som ord skulle kunna ses som en motsättning eller något som försvårar förändring. Det var i alla fall min syn på det i början, tills jag förstod kraften i att följa ett mönster. Även om syftet med förändringen är begripligt och även om det finns respekt för att vi människor är olika och går igenom våra förändringsfaser i olika takt så kan det orsaka oro och stress att förändras. Min upplevelse är att struktur skapar en trygg ram att hålla sig i. Om förändringar följer ett mönster vi är vana vid, kan vi acceptera situationen lättare.

Så fokus på syfte, människan och struktur kan ses som tre grundpelare i förändringsarbete.

Detta tror jag att alla som jobbar med förändring skriver under på. Självklart finns det ytterligare modeller och komponenter som kan hjälpa oss i förändringsarbeten. Även dessa kan vara nycklar till våra framtida utmaningar.

När vi nu vet detta, alltså vad som behövs för att förändra framgångsrikt, och ser på vår omvärld med dessa glasögon, så händer något intressant.

Förändras världen snabbare nu?
Korta svaret, Ja! Världen förändras med större rörelse och i ett högre tempo än någonsin. Inte minst har det senaste året visat på just det. Även begrepp som VUCA påvisar att vi på ett sätt befinner oss i en ny värld. Med nya spelregler och behov av att möta nya krav och förändringar hela tiden.

Jag har länge noterat att vänner och bekanta ständigt tycks vara i, på väg in i eller har precis kommit ut ur en omorganisering. Man skulle kunna argumentera för att saker och ting förändras i en sådan takt att det är det nya normaltillståndet. Att vi lever i en ständigt pågående förändring.

Tar vi insikterna och kunskapen från det som förändringsledningsteorierna har lärt oss och slår ihop det med faktumet att förändring ständigt är närvarande överallt, väcks en tanke.

Kan det vara så att hela våra organisationer bör ledas och konstrueras som ett ständigt pågående förändringsinitiativ? Det vill säga att grundstenarna i organisationen är syfte, fokus på människans behov och en struktur som inger trygghet och dynamisk förändrande. Samt inspireras av de komponenter och metoder som används inom förändringsledning idag.

Kanske är vi på väg att gå från klassiska projektorienterade organisationer till förändringsorienterade organisationer.

Vad tror ni?

Fredrik Waltilla är en kreativ verksamhetsutvecklare, projekt- och förändringsledare med en förkärlek till att utmana tankar om hur saker och ting ska fungera. Visualisering, mod att tänka nytt och skratt hävdar Fredrik är något man man aldrig få för mycket av 🙂

Få tillgång till Changeportalen

För att lära känna och se vad Changeportalen kan erbjuda dig registrera dig gärna och få gratis tillgång till vårt introduktionskapitel och några av alla de verktyg och workshops vi delar med våra användare.

Registrera dig här och prova på utan kostnad!

Lämna en kommentar