Att bygga förändringsförmåga

Vi ser att många förändringsinitiativ misslyckas på grund av undermålig analys och planering i början av förändringen. Vi på WAY vill göra det enkelt att starta rätt och öka möjligheterna att lyckas i era förändringar.

Vi har haft förmånen att jobba i många olika typer av förändringsprojekt. Vi har sett företag som gång på gång misslyckas med sina förändringsinitiativ. När vi kommer in och ska stötta ser vi alltid att en del av misslyckandet handlar om för dåligt förarbete och bristande analys från början. Företag lägger generellt för lite tid och energi på att definiera och tydliggöra varför förändringen ska ske och vad som ska uppnås. Man gör ingen eller väldigt lite analysarbete för att identifiera hur stor förändringen är, vilka som kommer påverkas och hur. I de fallen vi har varit med och gjort tvärtom, lagt ner tid på att förstå och kommunicera varför och mål, analyserat förändringen på olika sätt, lyckas man alltid bättre under genomförandet.

Det är inget svårt att göra ett bra grundarbete och skapa en bra start – här är våra bästa tips på vilka aktiviteter som bör göras innan start:

1.     Beskriva varför och mål med förändringen. 

Syftet är att skapa en gemensam bild av varför förändringen ska ske och vad som ska uppnås. Här är det viktig att det är ledningsgruppen eller motsvarande som är med och tar fram detta.

2.     Analysera förändringen

Syftet är att analysera förändringen utifrån ett antal olika faktorer i syfte att få en överblick över förändringens storlek och påverkan på hela organisationen. Detta görs helst också med ledningsgruppen + gärna några andra nyckelpersoner med god insikt i förändringen.

3.     Intressent/målgruppsanalys

Syftet är att analysera hur och när de olika målgrupperna kommer påverkas av förändringen. Detta görs med personer i projektet eller i organisationen med god insikt i förändringen.

4.     Plan för kommunikation

Syftet är att utifrån målgruppsanalysen göra en plan för kommunikation. Svarar på frågorna – till vem, vad, hur och när ska kommunikationen ske. Detta görs med personer i projektet eller i organisationen med god insikt i förändringen.

Varje aktivitet genomförs bäst i ett antal workshops. Ni kan genomföra dem en och en alternativ genomföra flera på samma dag. Varje aktivitet tar ca 2-3 timmar.

Changeportalen är en digital support inom förändring. Vi använder portalen som lärandeplattform i utbildningen

Den består både inspelade videolektioner med tillhörande övningar och en toolbox med verktyg att använda direkt i din organisations förändringsarbete.

Är du nyfiken på Changeportalen? 

Registrera dig här och prova på utan kostnad!

Lämna en kommentar