Corona – En skola i att leda i förändring

Nu sitter vi här mitt upp i en förändring som påtvingats oss av en global pandemi. Kan vi inte ta denna förändring och göra någonting fantastiskt av den.

Jag ser och hör reaktionerna omkring mig. Jag hör om människor som älskar att få en större frihet att jobba var de vill men jag hör också om frustration på kollegor som inte gör sitt jobb. Jag hör om chefer som inte litar på att personalen jobbar när de är hemma och jag hör om företag som vill få tillbaka människor till kontoret.

Jag tror det är dags att fundera och se hur vi kan använda den här förändringen till att lära oss att arbeta i en ny värld. Se det som en crash course i agil förändring och hur vi istället för att gå tillbaka till det som var, lära oss att verka och utvecklas i en ny miljö.

Men hur skall vi göra då?

En sak vi inte skall göra är att gå tillbaka till det som var. Den lösningen har aldrig hjälpt en enda organisation i historien. Att krampaktigt hålla sig fast i en sarg-kant som ständigt rör sig ifrån oss kommer inte hjälpa oss i en ny värld. Vi måste istället anpassa oss och lära oss att operera i denna nya värld. Vi måste se möjligheterna inte begränsningarna, vi måste inse de signaler vi skickar ut till vår personal när vi beordrar dem tillbaka till kontoren för att vi faktiskt inte litar på att de gör sitt jobb. 

Trots att jag personligen har en nästan galen tro på människan så inser jag att vissa människor faktiskt tar chansen och gör lite mindre. Men jag tror samtidigt att det stora flertalet faktiskt jobbar mer och mer effektivt i den här miljön än tidigare. Jag säger inte att vi inte behöver varandra i vårt arbete och jag tror inte att vi skall göra allt remote för all framtid men jag tror att vi behöver få till en miljö där detta är möjligt och det kräver en hel del av såväl personal som ledare.

Bredare ansvarstagande

Vi måste börja ta ansvar på bredare horisont. Vi ledare behöver vara transparanta och tydliga om vi tycker att vissa individer inte levererar, men lösningen är inte att ta tillbaka alla till kontoret för att vissa inte gör sitt jobb. Vad skickar det ut för signaler till personalen? Jag tror faktiskt att vi som medarbetare är viktigast i den här processen. Vi måste vara tydliga med att vi behöver varandra och faktiskt våga ge feedback till en kollega som inte levererar. Vem vill vara en belastning för en kollega?

Vi behöver som personal även ta ansvar för att förbättra och utveckla. Sitt inte och vänta på direktiv och nya processer. Visa att ni vill förbättra och utveckla och hitta nya sätt att arbeta i en ny miljö. Ta ansvar.

Få tillgång till Changeportalen

För att lära känna och se vad Changeportalen kan erbjuda dig registrera dig gärna och få gratis tillgång till vårt introduktionskapitel och några av alla de verktyg och workshops vi delar med våra användare.

Registrera dig här och prova på utan kostnad!

Ständiga förbättringar

Som chefer behöver vi stötta utveckling och nytänkande. Det är klart det blir ett visst produktivitetstapp om vi förändrar sättet vi driver vår verksamhet på. Det känns ju naturligt. Men då behöver vi ju bli bättre på att verka i den nya miljön inte önska att den gamla kom tillbaka. Det kräver att vi tillsammans utvecklar nya rutiner och arbetssätt som stödjer den nya miljön. Involvera personalen i att hitta detta. Diskutera hur ni behöver anpassa er för att klara av att leverera i en situation där ni faktiskt inte sitter grannar längre. Det finns ju fördelar med att lära sig detta. Vi lever ju faktiskt i en allt mer globaliserad värld. Ni kommer inte lära er på en gång utan ni behöver iterera och förbättra kontinuerligt och det kräver strukturerad reflektion och samarbete. Våga gör en workshop i förändrade arbetsrutiner, våga ändra de gamla ramarna och sätt upp nya och gör det tillsammans. Involverad förändring är inte bara rolig den är dessutom effektiv. 

Slutsats

Snälla alla chefer tvinga inte tillbaka er personal till kontoret bara för att effektiviteten gått ner just nu. Ni skapar bara en stark känsla av misstroende. Blir inte förtvivlade av att ni inte vet hur ni ska lösa problemet. Se det som en chans att utveckla er innovativa förmåga och involvera istället personalen i problemlösandet. Hur skulle de vilja att det var och vad kan ni tillsammans göra för att få det att fungera bättre? 

Med lite tur så löser ni inte bara er Corona-problematik utan ni kanske till och med skapar en ny kultur av innovation och ständiga förbättringar, där personalen dessutom naturligt involveras i problemlösningen. 

1 reaktion på ”Corona – En skola i att leda i förändring”

  1. Håller med dig fullständigt Johan. Att försöka återvända till som allt var förr vore bakvänt. Inget runt om oss kommer ju att vara som förr. Medarbetarna har fått smak på den större autonomi som det innebär att arbeta hemifrån. Det gäller både befintliga och framtida medarbetare. Vid nästa rekrytering kommer du att uppfattas som passé och ointressant om du försökt klamra dig fast vid den gamla sargkanten.

    Kriser, som pandemin rycker bort mattan under oss och får oss ur balans. Dessutom, och kanske minst lika illa, är att all skit vi tidigare sopat under mattan kommer i dagen. Som en felorganiserad äldrevård. Som många chefers bristande ledarskap – som de tidigare hjälpligt lyckats dölja bakom micro management. Som att vårt digitala samarbete inte funkat när de flesta av oss satt på kontor, men som vi då lyckats lappa och plåstra om så det inte gjort så mycket – även om det dragit ned på produktiviteten. Fast den är ju så svår att mäta ändå.

    Vad gäller de sista två punkterna har jag samlat en hel del information och inspel på distanssamarbete.se. Inte bara eget material, eftersom jag är passionerat intresserad av ämnet, men även andras.

Lämna en kommentar