Hur håller vi i positiva förändringar efter Coronapandemin?

Gratis material att använda direkt i din organisation!

Vi har tagit fram en konkret modell och ett workshopmaterial kring hur man kan skapa hållbar förändring i samband med Coronapandemin. Läs här vad det handlar om, nedan finns länk till WAY Changeportalen där du hittar materialet.

Det pratas mycket om hur stora förändringar vi genomgår just nu i samband med Coronapandemin. Det sägs att vi har gjort år av utveckling inom digitaliseringen bara på några månader. En del tror att förändringarna är här för att stanna andra tror att allt kommer gå tillbaka till det normala efter pandemin. Jag skulle säga att vi befinner oss någonstans mitt emellan. Vi har gjort stora kliv i olika förändringsresor på kort tid, men vi måste komma ihåg att vi har haft en stark yttre kraft som motivator. Jag skulle säga att vi nu har ett ”fönster för förändring” som innebär goda förutsättningar att skapa långsiktig förändring. Det kommer dock inte ske av sig självt, vi kommer behöva jobba aktivt för att uppnå det.

Jag som jobbar dagligen med förändringsarbete har funderat på vad som krävs att fånga ögonblicket och förstärka de förändringar vi önskar behålla framöver. För att göra det lättförståeligt har jag använt den modellen jag vanligen jobbar med för att driva förändring och modifierat den efter de specifika frågeställningarna som är aktuella för just detta.

Modellen bygger på en stegvis process för att angripa frågan. Man börjar med ett analyssteg där syftet är att diskutera och svara på ett antal frågeställningar. Därefter går man vidare i en genomförandefas där vi bryter ner det vi ska göra i aktiviteter och jobbar med kontinuerlig uppföljning tills vi känner att vi är klara, dvs när vi har ett nytt arbetssätt, ett nytt beteende integrerat i vårt dagliga arbete.

Välkomna att logga in på Changeportalen och ta del av modellen och tillhörande material för workshop.

Få tillgång till Changeportalen

För att lära känna och se vad Changeportalen kan erbjuda dig registrera dig gärna och få gratis tillgång till vårt introduktionskapitel och några av alla de verktyg och workshops vi delar med våra användare.

Registrera dig här och prova på utan kostnad!

Lämna en kommentar